Základní škola speciální

V základní škole speciální jsou vzděláváni žáci, jimž středně těžké a těžké mentální nebo kombinované postižení, příp. autistické rysy nedovolují prospívat v běžné základní škole ani v základní škole praktické. Cílem vzdělávání u těchto žáků je dosažení maximální samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob a zapojení se dle vlastních možností do společenského života.

Žákům s hlubokým mentálním postižením umožňujeme jiný způsob plnění povinné školní docházky podle § 42 zákona č. 561/2004 Sb.Zde je cílem rozvoj motoriky, smyslového vnímání, komunikačních schopností a hygienických návyků.

Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu, přičemž pro každého žáka je vytvořen individuální vzdělávací plán, který zohledňuje schopnosti, možnosti i postižení žáka.

Při základní škole speciální je zřízen přípravný stupeň, do něhož jsou zařazovány děti ve věku od 5 do 8 let, které ještě nejsou dostatečně vyspělé pro zařazení do základní školy. Předškolní vzdělávání je zaměřeno na osvojení některých elementárních vědomostí, dovedností a návyků v přizpůsobených podmínkách, které umožňuje dětem získat určitou míru soběstačnosti, najít vhodnou formu komunikace s jejich okolím a napomáhá rozvoji jejich motoriky.

Naši sponzoři:

 

Všem těmto i ostatním srdečně děkujeme!

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha