U nás to žije se „Zdar(em)

Vypadá to, že se u nás nic neděje? Ba právě naopak. Karneval, Masopustní odpoledne na Staroměstském náměstí,

návštěvy výstav panenek a vláčků a každý pátek se střídáme na plavání i v solné jeskyni. Krom toho opět jezdíme na koně, do divadel, upravujeme zahradu i okolí školy a samozřejmě v lavicích či jinde ve škole se učíme, co se do nás vejde. Mnoho dalších informací a fotografií naleznete také na našem facebookovém profilu.

 

 

 

Začali jsme s realizací projektu EU OPPA „Zdar“ 

Na konci loňského roku se naše škola rozhodla, že využije možností financování projektů Evropské Unie. Zanedlouho potom vznikl projekt ZDAR (Získat, dosáhnout a rozvíjet), který se zaměřuje na mimoškolní činnost pro žáky naší školy, tedy pro děti s mentálním postižením a autismem.

Tento projekt měl zajistit trávení odpoledního času v klubu zájmových činností tak, aby poskytl žákům rozvoj v oblastech jemné i hrubé motoriky, v koordinaci pohybů, ve zlepšení pozornosti i koncentrace. K tomu mají dopomoci i jednotlivé zájmové aktivity, jakými jsou práce s počítačem, přírodovědné a pracovní činnosti, sportovní aktivity, muzikoterapie, výtvarné činnosti a keramika. Projekt byl podán a nastalo dlouhé čekání, napětí, ale i naděje, jak to všechno dopadne. Ke konci června přišla dobrá zpráva, že projekt ZDAR byl schválen. Pro užší realizační tým projektu, tvořený z manažera projektu, finančního manažera a speciálního pedagoga, to znamenalo strávit prázdniny přípravou projektu. Hodiny strávené nad papírováním, hledání vhodného zařízení do tříd, vybavení, které se bude používat při mimoškolních aktivitách, přijímání nových pedagogických pracovníků, přípravy výkazů a formulářů přineslo své ovoce. 2. září 2013 projekt ZDAR úspěšně začal.

   

 

 

 

 

 

Žáci mají každý den v týdnu jednu z mimoškolních aktivit, jejichž činnost řídí pedagog zájmové činnosti. Žáci jsou rozděleni do pěti různých skupin, kterou vede asistent. Do skupin jsou zařazeni po čtyřech dětech, což jim zajistí dostatečnou pozornost a klid na soustředění. Během tohoto času se žáci učí používat různé pracovní nástroje, manipulovat s tablety, pracovat s keramickou hlínou, rozvíjet pohybové dovednosti a hrát na menší hudební nástroje. Mimoškolní aktivity umožní žákům ve větší míře pobývat mezi většinovou populací, když se budou se svými pedagogy účastnit výletů do aquaparku, Zoo, botanické zahrady, budou navštěvovat výstavy nebo utužovat zdraví v solné jeskyni.

   

 

 

 

 

 

V čase, který stráví mimo zájmovou činnost, mají připravený program na celé odpoledne. I v této době nezahálí, ale věnují se malování, hudebním činnostem, pobytu a pohybu na zahradě, v relaxační místnosti a formou hry se učí novým věcem. Mohou se těšit na zajímavou práci s počítačem a v brzké době se naučí ovládat i tablet.

  

 

 

 

 

 

Věříme, že zapojení se do projektu bude mít pro naše děti velký přínos. Mnohým z nich pomůže k lepšímu a snadnějšímu zvládnutí požadavků, které jsou na ně kladeny ve školním vzdělávacím programu základní školy speciální, k lepšímu zvládnutí komunikace s většinovou společností a celkově budou rozšířeny možnosti jejich dalšího uplatnění po ukončení základní školy.

 

  

                                                                                                                            Mgr. Eva Štorková

   Evropský sociální fond

   Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naši sponzoři:

 

Všem těmto i ostatním srdečně děkujeme!

 

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha